لغو رزرو و عودت وجه


قوانین مربوط به لغو رزرو و بازگشت وجه

بازگشت وجه در چه زمان‌هایی قابل انجام است؟

رزرو توسط میزبان لغو شده باشد.

رزرو توسط میهمان لغو شده باشد که شامل جریمه خواهد شد.

اقامتگاه در روز شروع اقامت در دسترس نباشد.

عدم رعایت بهداشت توسط میزبان

عدم رعایت قوانین اقامتگاه توسط میهمان

عدم تطابق اقامتگاه با مشخصات آن در سایت

قواعد بازپرداخت وجه

پروسه زمانی بازگشت وجه

بازگشت وجه به حساب بانکی میهمان حداکثر طی 3 ساعت پس از درخواست و بازگشت وجه به کیف پول به صورت آنی انجام خواهد شد.

بازگشت وجه به حساب بانکی

بازگشت وجه به صورت خودکار به حسابی که برای پرداخت استفاده شده است انجام می‌گردد. البته قبل از عودت وجه یک مرتبه شماره کارت با میمهمان چک خواهد شد.

بازگشت وجه به کیف پول

کاربر می‌تواند وجه را در کیف پول اقامیتو دریافت و جهت پرداخت رزروهای دیگر استفاده کند. البته در این صورت نیز هر زمان که کاربر بخواهد امکان واریز وجه به حساب بانکی وجود دارد.